Nạp Vcoin chỉ cần tài khoản chiết khấu 8% tới 12%

Thời gian hoàn thành: Nạp chậm

  • Bước 1: Điền tài khoản vào ô tài khoản (không cần cung cấp PASS)
  • Bước 2: Chọn gói cần mua (lưu ý: bên cạnh tên gói có số tiền VND cần thanh toán)
  • Bước 3: Chọn hình thức thanh toán (Thanh toán bằng số dư hoặc chuyển khoản). 
  • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Xác Nhận
  • Bước 5: (nếu chọn hình thức chuyển khoản) Vui lòng hoàn thành chuyển khoản để đơn hàng được xử lý